Monday, December 15

Klasa, inspirace pro zavedení pojmu "Worst practice"

Až budou jednou v budoucnu studenti hledat případovou studii na téma "jak neřídit velkou komunikační kampaň", jistě je jako první napadne Klasa. Od doby, kdy tato značka spatřila světlo světa, už jsme viděli nastoupit a odstoupit mnoho ministrů. A to jsem zvolil zdvořilou formulaci.

0 komentářů