Friday, November 21

Efektivní Effies

Co, pokud vůbec něco, je špatně na Effies a jak bychom je mohli zlepšit? Marketing a Media dal na první straně prostor názorům Remiho Diligenta na jejich nedostatky - jakož i otevřenému názoru Michala Charváta, že Remim doporučené změny nejsou praktické. Oba pohledy mají určitou hodnotu a já doufám, že konstruktivní debata o Effies bude pokračovat. Její formát je poměrně striktně vymezen americkou organizací, která ji pořádá.

0 komentářů