Monday, September 09

ANO 2011 bude potřebovat skvělou komunikační kampaň

Většina Čechů, které osobně znám se zajímá o politiku. Politické názory mnoha z těchto lidí bych charakterizoval jako "středopravé". Avšak po celou dobu, co mám dostatek znalostí, abych s Čechy zavedl diskuzi na téma české politiky (pravděpodobně minulých 15 let), téměř všichni říkají: "Nevím, koho budu volit, nikdo z nich nereprezentuje mé názory.

35 komentářů